عضویت_در_خبرنامه

اميرعلی تولايی

64 مطالب 34 دیدگاه‌ها
امیرعلی تولایی هستم مدیر و موسس مجموعه تپش قلب. در این مجموعه علمی آموزشی تمام سعی ما آرامش بخشیدن به قلب بیماران از طریق ارائه مطالب آموزشی است. رسالت زندگی من ارتقای سطح ارتباطات پزشکان و بیماران است و تمام سعیم را برای رسیدن به این هدف انجام خواهم داد.